Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh

Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh

Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh

Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh

Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh
Sản phẩm - Bulong Tân Hùng Minh

Sản phẩm

Cùm U M6-M30

Cùm U M6-M30

Cùm U đủ size từ M6-M30.
Nhận đặt hàng theo yêu cầu
Tán chẻ - xi 7 màu

Tán chẻ - xi 7 màu

Đây là loại đai ốc được thiết kế thêm phần rãnh. Để tránh cho đai ốc bị xoay và nới lỏng ra, một chốt chẻ được sử dụng ở nhiều vị trí nối, như trong hệ thống lái.