Tán chẻ - xi 7 màu - Array

Tán chẻ - xi 7 màu - Array

Tán chẻ - xi 7 màu - Array

Tán chẻ - xi 7 màu - Array

Tán chẻ - xi 7 màu - Array
Tán chẻ - xi 7 màu - Array

Tán chẻ - xi 7 màu

Tán chẻ - xi 7 màu

Tán chẻ - xi 7 màu

Đây là loại đai ốc được thiết kế thêm phần rãnh. Để tránh cho đai ốc bị xoay và nới lỏng ra, một chốt chẻ được sử dụng ở nhiều vị trí nối, như trong hệ thống lái.